Ден на софийската /елинпелинска/ порода овце

Сдружение ”Развъдна асоциация на Аборигенните породи овце от западна България” и общински съвет гр. Елин Пелин организарат за втора поредна година, Ден на софийската /елинпелинска/ порода овце.

Изложението ще бъде на 19.09.2012г. от 10,30 часа на резервното футболно игрище /по пътя за Григорево/

За повече информация и контакти:
тел.: 0897653041 ДОЦ. Д-Р КОЛЕВ