Етикет: овце
post-image
Новини Животновъдство

Приключва приемът на заявления от земеделските стопани, отглеждащи -майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро
post-image
Новини Животновъдство

Стопаните на и кози-майки под селекция кандидатстват за de minimis

Общият размер на подпомагането за един земеделски стопанин по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро за период от три данъчни години
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ученици от Професионалната гимназия в Свиленград се запознаха с отглеждането на елитна порода френски по кампания „Супер фермер“

Собствениците на фермата запознаха учениците с пълния цикъл при отглеждане на животните