Етикет: овце
post-image
Новини Животновъдство

Приключва приемът на заявления от земеделските стопани, отглеждащи -майки и кози-майки, които не са реализирали на пазара минимално изискуемите количества мляко

Общият размер на подпомагането за един фермер по схемата de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро