МЗХ ще участва с информационен щанд по ПРСР на общинско изложение по овцевъдство


Министерство на земеделието и храните ще участва  с информационен щанд по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. на второто общинско изложение по овцевъдство в град Елин Пелин на 19 септември т.г. Изложението се организира от сдружение Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България /РААПОЗБ/, чиято цел  е  да запази, съхрани и увеличи поголовието на застрашените от изчезване Софийска /Елинпелинска/, Западностаропланинска и Брезнишка породи овце.

Експерти от МЗХ и на  Националната служба за съвети в земеделието ще запознават на място посетителите с начините за инвестиции и финансиране по ПРСР. Те ще информират гражданите за новостите по мерките, засягащи различните сектори в земеделието и специално животновъдството, които са типични за региона, както и за предстоящия прием на заявления по мерките от Програмата.

В настоящия момент на територията на Западна България преобладават стада от СПБМ и отделни стада от месодайни породи. Местните породи овце притежават отлични качества на приспособимост, устойчивост на заболявания, дълголетие и други, които биха послужили като подложка при създаването на нови високопродуктивни породи овце, адаптирани към условията на региона.

Демографският проблем и прекъсването на традициите между поколенията в отглеждането на овцете представляват сериозна пречка в процеса на възстановяване на овцевъдството в Западна България. Така също са нарушени или забравени  много от традиции в производството на специфичните за всеки район млечни и месни продукти при отделните породи. Обособяването на всяка порода в определени райони ще открие възможността за създаване на сдружения за производство на млечни и месни продукти от съответната порода и район. Това ще позволи по-голямо разнообразие от тези продукти на пазара. А възможностите, които предлага ПРСР в тази насока, трябва да бъдат максимално използвани, както от отделните животновъди и производители, така и от новосъздадени сдружения със стопанска цел.