Шеста Международна конференция на науката за органичното земеделие

ICOAS обединява учени, консултанти, предприемачи, политици, асоциации, неправителствени организации и други заинтересовани страни, за да се срещнат и обсъдят най-новите резултати от научните изследвания и развитието на биологичното земеделие в страните от Централна и Източна Европа.

ICOAS насърчава силното партньорство между заинтересованите страни в Централна и Източна Европа. Разпространението на знания и изграждането на капацитет по веригата за създаване на стойност в страните от Централна и Източна Европа са основният фокус на ICOAS. Ето защо ICOAS активно допринася за насърчаването на научните изследвания и иновациите в биологичния сектор.

ICOAS ще се състои в две основни части - двудневната научна конференция, последвана от срещата на върха за органична политика.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар