Празник на плодовете и зеленчуците

Открит фермерски пазар „Празник на плодовете и зеленчуците” ще се проведе от 13 до 15 септември 2013 г. на Общински пазари в гр. Димитровград. Събитието е част от кампания за популяризиране на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., която се осъществява по проект на Министерство на земеделието и храните.

На 16 специално изградени щанда, български производители ще изложат своята продукция, а посетителите ще имат възможност да опитат пресни плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, хляб и сладка.

По време на пазара всички заинтересовани лица ще могат да се информират за Програмата за развитие на селските райони. Ще бъдат представени добри и успешни практики на земеделски производители с цел да се обмени опит и да се насърчат всички заинтересовани групи да се възползват от предоставеното подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар