Актуални въпроси на отглеждането на защитени породи в биологичното животновъдство

На 29 и 30 септември 2010 година в гр. Маджарово ще се проведе двудневно обучение на тема „Актуални въпроси на отглеждането на защитени породи в биологичното животновъдство“. Обучението е по проект “Новото тракийско злато” .и в него участие ще вземат над 20 феремери от села около Ивайловград, Кърджали, Стамболово, Маджарово и Крумовград.

Курсът ще започне със запознаване на участниците с целите и дейностите по проект „Новото тракийско злато”, както и потребителския интерес към биологичните продукти.

Нормативната уредба за практикуване на билогично земеделие и живтновъдство,както и контрола и сертификация на биологичното земеделие ще представи пред производителите д-р Анна Карова.

Особености в отглеждането на автохтонни и защитени породи в Източни Родопи като родопското късорого говедо, българското сиво говедо и каракачанската овца ще бъдат представени на обучителния семинар.

Лектори ще бъдат представители на фондация „Биоселена” - Карлово и „Авалон” - Пловдив-доц.В.Попов, който е и координатор биологично земеделие по проект „Новото тракийско злато”.

Участниците в двудневното обучение ще се включат и в официалното откриване на  биологичната ферма в с.Тополово, общ. Маджарово, изградена по проект „Новото тракийско злато”.

Гости на откриването и участници в обучението ще могат да наблюдават особеностите на отглеждането и храненето в билогичното животновъдство на практика и ще посетят производители в района на село Горно поле.

ПРОГРАМА - 30.09.2010 ГОДИНА

9.00 часа:  посрещане на гостите на територията на биоферма в землището на село Тополово, община Маджарово.

9.30 часа - 10.30 часа: приветствени слова от официалните гости на откриването.

10.30 часа – 11.30 часа: разходка из фермата, разглеждане на отделните компоненти, демонстрация на техники в био-земеделието, дискусии.

11.30 часа – 12.30 часа: коктейл с дегустация на местни био-продукти; дикусии между гостите, фермери от региона, обмен на информация и контакти.