Българо-полска научна конференция

Традиционната международна конференция на тема "Приоритети за развитие на селското стопанство и селските райони на България и Полша в новата финансова рамка на ЕС" е пореден научен проект, реализиран от Институт по аграрна икономика в София съвместно с  Институт по икономика на селското стопанство и продоволствието – Национален изследователски институт във Варшава и Аграрния университет в Пловдив. Сътрудничеството между изследователските колективи  има дванадесет годишна история.

Целта на настоящата конференция е да се оценят и сравнят промените в земеделието и селските райони на България и Полша в рамки на периода 2014-2020, както и възможностите и перспективите след 2020 година. Конференцията се провежда с финансовата подкрепя на ФНИ съгласно Договор № ДПМНФ  01/16 от 16.08.2018 г.Програма на конференцията

(вторник)

18  Септември 2018

 

09:30 – 10:00             Регистрация  на  участниците  в  конференцията

10:00 – 11:00             Официално  откриване

11:00 – 13:00  Сесия I   ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ

13:00 – 13:30 Кафе – пауза

13:30 – 15:00 Сесия II

15:00 – 15:30 Кафе – пауза

15:30 – 17:00             Сесия III

17:00 – 17:30             Дискусия

 

(сряда)

19  Септември 2018

 

10:30 – 12:00             Сесия IV

12:00 – 13:30             Сесия V

13:30 – 14:00 Кафе – пауза

14:30 – 15:00             Сесия VI   ПОСТЕРИ

15:00 – 15:30             Дискусия

15:30 – 16:30             Обобщаваща част на конференцията

 

(четвъртък)

20  Септември 2018

 

10:30 – 11:30 Представяне на проект АГРОИН

11:30 – 12:00 Кафе – пауза

12:00 – 13:30 Индивидуални срещи на участниците на конференцията


Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар