Хранителната индустрия в България – традиция и бъдеще

На 26 и 27.11. 2015 г. в хотел „Кемпински – Маринела”, зала „София - 1” ще се проведе Ден на хранително-вкусовата промишленост в България и Дванадесета Национална научно- практическа конференция с международно участие на тема: „Хранителната индустрия в България – традиция и бъдеще” и честването на 50-годишния Юбилей от създаването на Съюза.

Събитието се организира от Съюза по харнителна промишленост. За участие в научно-практическата конференция трябва да изпратите заявка до 18 ноември 2015 г.

За повече информация и контакти:
София 1000, ул. Раковски 108, офис 408
тел./факс: (02) 987 47 44; GSM: 0888 72 24 82
инж. Соня Бургуджиева,
e-mail: ufi_sb@abv.bg