Иновации в производството на ягодоплодни култури

Курорт Чифлика, Община Троян

„Българска Асоциация на малинопроизводителите и био ягодоплодните” организира в периода от 20 до 22 ноември 2019 година 5-то издание на ежегодния форум-семинар на производителите на малини и ягодоплодни култури в България.

Като официални гости са поканени Десислава Танева, представители на дирекции от МЗХГ, ДФ Земеделие, Селскостопанска Академия, АУ-Пловдив, Служба за съвети в земеделието и други научни звена и фирми свързани с производство, преработка съхранение и реализация на ягодоплодни.

Основните теми на форума ще бъдат:

Иновации, Цифровизация в земеделието, интегрирано управление на вредителите и добри земеделски практики в производството на ягодоплодни култури, противодействие и компенсиране на загубите от вредното влияние на глобалните климатични промени върху ефективното производство на ягодоплоните с помощта на национални програми за Държавни помощи и програми на ЕС от новата ОСП за периода 2021-2027

Кратка информация за подмярка 16.1 ПРСР “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” и приложението и на практика

Различни методи и подходи за задържане на сезонните работници в страната с прилагане на иновативни мерки и пакети от стимули на социални и материални придобивки от страна на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на земеделието храните и горите. И други .

 

 

ПРОГРАМА

 

Иновации в производството на ягодоплодни култури.

Дигитализация и контрол на процесите от полето до масата на потребителя -( блокчейн и други технологии)

Нови сортове и качествен посадъчен материал за устойчиво производство в условия на глобални климатични промени и конкурентна среда.

Сряда 20 Ноември

след 14.00

Пристигане и настаняване на участниците в хотел „Балкан” курорт Чифлика Община Троян

15.00-15.20

 

 

16.00-18.00

Представяне на група от био-препарати за РЗ, био стимулатори и подобрители на почвата

Фирми Амитица, АгроБио, и други

18.00-19.00

Свободно време

 

 

19.00

Вечеря, приветствие на гостите и нови кандидат членове на Асоциацията от председателя на БАМ-Я Б.Петков

четвъртък  21 Ноември

10.30

Откриване на Форума –

Министър Десислава Танева МЗХГ

Ролята на иновациите в селското стопанство и мястото им в новата ОСП

Основни акценти в подпомагане на сектора „плодове и зеленчуци” в новата ОСП. Обвързана подкрепа, иновации, преодоляване на вредните въздействия от климатичните промени

 

10.45-11.15

Кратка презентация относно възможностите за подпомагане на иновациите по програма 16.1 на ПРСР “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ”

Представители на МЗХГ, ССА, Служба за съвети в земеделието и други

11.15-11.45

"Капацитет и изследвания на Агробиоинститут, ССА за иновативни приложения при ягодоплодните култури".

Лектор: Проф.Др.Иван Атанасов Директор на АБИ

11.45-12.15

Дискусия

 

12.15-13.00

"Цифровите технологии и производство на ягодоплодни култури - ръка за ръка, вече и в България"

Цифров иновационен хъб за земеделие - АгроХъб.БГ.

Лектор: Г-жа Светлана Боянова

 

Дискусии

13.00-14.30

 

Обяд

14.30-14.50

Иновативни методи за отглеждане на местни и екзотични ягодоплодни култури с потенциално стопанско значение за промишлено производство като:

Г-н Доц.Др.Диян Георгиев Директор-ПТЗЖ Троян

 

Иновации в биологичната растителна защита при малината. Намаляване или заместване на медните препарати. 

Първи резултати от опит проведен в ИПЖЗ-Троян по проект RELACS".

Лектор: Николай Тихов фондация „Биоселена”

 

14.50-15.15

Нови сортове малини с висок генетичен потенциал отглеждани по иновативна технология са залог на устойчиви добиви и високи доходи в планински и необлагодетлствани региони.

Фирма БиоТрее Лектор:инж. Теодора Георгиева

15.15-15-30

Влияние на а-биотичните фактори породени от Глобалните климатични промени върху физиологията на ягодоплодните, симптоми и методи за тяхното преодоляване

Възможности за дигитално управление на процесите на поливане и хранене на ягодоплодните култури.

Лектор Проф. Андон Василев физиология на Растенията АУ Пловдив

 

15.30-15.45

Кафе пауза

15.45-16.10

Иновативни Системи за локална защита от градушки, слани и повишена слънчева радиация с помощта на засенчване, варосване, ацителенови оръдия за локална защита от градушки, защитни мрежи, навеси срещу проливен дъжд и оранжерии от лек тип

SORS, Polimeks, и други

 

16.10-16.30

Интегрирана растителна защита мерки за превенция и борба с икономически важни неприятели по ягодоплодните култури с намалено използване на химични средства. Иновативни системи за прогноза и сигнализация.

Лектор Проф Янко Димитров Ентомология - АУ Пловдив

16.30-17.00

Презентация на фирма РиоАгро лидер в Европа за доставка и сервиз на Американски малинокомбайни. Предстоящо откриване на специализиран Агроцентър за ягодоплодни в североизточна България. Лектор Свилен Милев

Система за частни консултантски услуги за региона

Симулативни технологични карти за създаване и отглеждане на малини и Ягодоплодни. Управление на разходите за РЗ и торове и оптимизиране на ръчният труд и механизираните разходи. Лектор: инж.агр. Грета Илиева

 

17.00-17.20

Разни

Божидар Петков „Роялата на иновациите в производството на ягодоплодни култури в условията на конкурентна среда и Глобални климатични промени”.

 

Различни иновативни методи за преодоляване на вредното въздействие на климатичните промени върху ягодоплодните култури

 

 

 

 

Презентации на чуждестранни и български фирми за използване на препарати за растителна защита при ягодоплодните култури като програма.

 

 

 

Ф-ми за производство ин-витро посадъчен материал растения от ягодоплодни култури

 

роботи за бране на ягоди

 

 

Въздеиствие на калция върху добива и качеството на ягодоплодните

Австрийска фирма Панамин и немска Шнеидер

17:20-18.00

Полиетиленови оранжерии за ягодоплодни култури и локални покриви срещу градушки, слани, слънчево засенчване,проливни дъждове

19:30

Тържествена вечеря с програма

 

 

Петък 22 Ноември

10.00-10.30

Кратко обобщение на резултатите от изминалата 2019 год в направлението Ягодоплодни Божидар Петков - БАМ-Я

Петър Петров - Управител на ХБДМ гр Лозница

Основни приоритети за сезон 2020 година в индустриалното производство и машинното прибиране на малини.

10:30-11.00

Заседание на членовете на УС на Асоциацията

11.00-12.00

Освобождаване на Хотелските стаи

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.