Кръгова икономика – ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион

Българската търговско-промишлена палата организира форум „Кръгова икономика – ефективно използване на ресурсите в Дунавския регион“. Събитието се провежда в рамките на проект MOVECO, чиято главна цел е свързана с разработване на дейности и мерки, подпомагащи МСП към въвеждане на модела на „кръговата икономика“, който създава предпоставки за ефективно и ефикасно използване на природните ресурси чрез намаляване, повторно използване, преработка и трансформация на масовите отпадъци в ресурс за ново производство. Събитието ще бъде проведено на 4 декември 2018 г. (вторник), 14:00 – 17:00 ч., зала „А“, БТПП, ул. Искър № 9, гр. София.

По време на форума ще бъдат представени за дискусия и обсъждане работни варианти на подготвените планове за действие и пътни карти с мерки и препоръки за ускорен преход към кръгова икономика за трите групи иноватори в Дунавския регион: лидери, умерени и скромни, в съответствие с еко иновационния индекс. Ще бъдат дискутирани и ползите за бизнеса при такъв вид икономика: предотвратяване генерирането на отпадъци, екопроектирането, повторната употреба на продукти и др. Преходът към кръгова икономика ще намали екологичното замърсяване, ще облекчи проблемите с набавянето на суровини и ще засили иновациите и конкурентоспособността на МСП. Работният език ще бъде английски.

В работата на форума ще участват всички партньорски организации по проекта от Австрия, Германия, Словения, Словакия, Румъния, Унгария, Хърватия, Сърбия и Молдова, както и ще бъдат поканени представители на държавната администрация, бизнеса, висши училища, научни организации, клъстери и заинтересовани страни в областта на кръговата икономика.

Приложено ви изпращаме кратка информация за проекта, програма и регистрационна форма. Моля да потвърдите Вашето участие в срок до 30 ноември 2018г. (петък) като попълните регистрационната форма и я изпратите на e-mail: projects2@bcci.bg. За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, тел. 02/8117 556.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар