1. Начало
  2. Предстоящо
  3. Семинари
  4. Обучение по практики за устойчива аквакултура - за млади жени от Средиземно и Черно море

Обучение по практики за устойчива аквакултура - за млади жени от Средиземно и Черно море

Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM) към Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) организира обучение за практики за устойчиви аквакултури за млади жени от Средиземноморския и Черноморския регион.

Въз основа на сътрудничеството между GFCM, Министерството на земеделието на Тунис, както и местните общности и фермери, обучението ще се проведе между 5-12 септември 2022 г. на различни места в Тунис.

Жените в Средиземно и Черно море играят важна роля в аквакултурата и допринасят за всички аспекти на сектора – от отглеждане на риба, отглеждане на морски водорасли или други водни храни, зарибяване, контрол на качеството до научни изследвания. Нещо повече, през последните години техният принос към този сектор, традиционно доминиран от мъже, нараства.

Например, докато в страните от региона жените представляват между 17 и 26 процента от работната сила в аквакултурата, в някои страни, като Италия, участието на жените в аквакултурата се е увеличило с над 150 процента от 2008 г. до 2014 г. В други страни, като в Тунис, изследванията в областта на аквакултурите се извършват предимно от жени – над 56 процента.

И все пак приносът на жените често остава незабелязан, тъй като не е отразен в данните за сектора. Гласовете им често остават нечути. Освен това възможностите за жените – особено младите жени – да научат за аквакултурата или да задълбочат познанията си в сектора, са оскъдни.

За да се преодолее това, обучението на GFCM ще се съсредоточи върху събирането на млади жени от Средиземно и Черно море, така че те да могат да научат за най-новите разработки в аквакултурата и да се докоснат до някои от най-добрите практики за аквакултура в Тунис.

Обучението ще се състои от поредица от технически сесии от експерти по аквакултура от Тунис и региона по теми, вариращи от най-добрите комуникационни практики до подхода на GFCM за устойчиво развитие на аквакултурата; и седем посещения в четири региона на Тунис, за да се придобият познания за малки аквакултури и различни среди, видове и производствени системи.

Обучението е в съответствие със Стратегията GFCM 2030 за устойчиво рибарство и аквакултура в Средиземно и Черно море, която има за цел да изгради справедлив и приобщаващ сектор на аквакултурата. Той също така подкрепя целите на Международната година на занаятчийски риболов и аквакултури (IYAFA) 2022 г. за повишаване на приноса на малките аквакултури към устойчивото развитие и за укрепване на сътрудничеството между фермери, администрация и други заинтересовани страни по веригата на стойността.

Обучението не е предвидено само да предостави на младите жени достъп до нови знания и да изградят умения, но и да подкрепи пълното и ефективно участие на жените и равните възможности за лидерство на всички нива на вземане на решения в аквакултурата.

Куриатските острови и заливът на Монастир: Морските защитени зони на Куриатските острови са известни с богатото си биоразнообразие и екосистеми. Заливът Монастир е домакин на много ферми за аквакултури за риба. В момента функционират 11 ферми, представляващи повече от половината от всички ферми, които допринасят за икономическото и социално развитие на района, осигурявайки работни места и питателна храна на ниски цени за местните общности. Участниците ще открият как различните дейности около морската защитена зона се допълват взаимно и ще научат за значението на инструментите за морско пространствено планиране, подхода на участие и мониторинга.

Лагуна Ел Бибен: Лагуната Ел Бибен е втората по големина лагуна в Тунис и гореща точка на биоразнообразието. В лагуната се развива обширна аквакултура и всяка есен се събират лаврак и ципура. Участниците ще имат възможност да научат за екстензивната аквакултура.

Пустинна аквакултура: Интегрирането на сладководната аквакултура в селскостопанската система на пустинята е значителна възможност за дребните производители. Участниците ще посетят ферма за спирулина и тилапия в района на Габес. Те ще научат за пустинната аквакултура и използването на геотермални води за земеделие и напояване.

Лагуната на Бизерта: вододелът на лагуната на Бизерта играе важна социално-икономическа роля, като в лагуната се извършват няколко морски дейности, като крайбрежен риболов, както и отглеждане на миди и стриди. Участниците ще научат за текущите дейности в лагуната, както и за нови възможности като отглеждане на морски водорасли.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да се регистрирате за обучението, моля посетете тази страница.

Регистрацията приключва на 17 юли 2022 г.

Участниците трябва да отговарят на следните критерии:

-          под 40 години;

-          основни познания по аквакултури и/или комуникации;

-          и способност за плуване.

GFCM ще избере десет участници за обучението. Веднъж регистрирани, кандидатите могат да бъдат разгледани и за друго бъдещо обучение на GFCM или друга възможност за жени в аквакултурата.

За повече подробности, вижте програмата за обучение по аквакултури на GFCM за млади жени и концептуалната бележка.

За контакт: Houssam HAMZA

 

Знаете ли?

Значителният растеж в аквакултурите доведе до рекордно високо ниво на глобалното рибарство и производство на аквакултури, тъй като водните храни имат все по-критичен принос за продоволствената сигурност и храненето през двадесет и първи век.

Изданието на ФАО за 2022 г. на Състоянието на световния риболов и аквакултури (SOFIA) казва, че растежът на аквакултурите, особено в Азия, е повишил общото производство на рибарство и аквакултури до исторически връх от 214 милиона тона през 2020 г., включващ 178 милиона тона водни животни и 36 милиона тона водорасли.

Производството на водни животни през 2020 г. е с 30 процента по-високо от средното през 2000-те и с над 60 процента над средното през 90-те години. Рекордната продукция от аквакултури от 87,5 милиона тона водни животни до голяма степен доведе до тези резултати.

Тъй като секторът продължава да се разширява, ФАО казва, че са необходими по-целенасочени трансформиращи промени за постигане на по-устойчив, приобщаващ и справедлив сектор на рибарството и аквакултурата. Синята трансформация в начина, по който произвеждаме, управляваме, търгуваме и консумираме водни храни е от решаващо значение, ако искаме да постигнем Целите на ООН за устойчиво развитие,

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.