Етикет: Черно море
post-image
Новини Околна среда

След изтеглянето на „Вера Су“ МОСВ продължава да следи състоянието на морските води

Предстои МОСВ да предостави обобщена информация за резултатите от оценката на въздействието върху акваторията на в района на Защитена местност „Яйлата“
post-image
Новини Околна среда

Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължава всекидневно да следи състоянието на водите в

Днес екип от експерти на БДЧР и РЛ - Варна извършиха отново проверка и пробонабиране от морските води в близост до авариралия кораб