Трета национална среща на земеделските производители в България

Асоциация на земеделските производители в България за трета поредна година ще организира най-мащабния земеделски форум - Трета национална среща на земеделските производители в България. Събитието ще събере на едно място представители на бизнеса, държавните органи и неправителствените организации, обединени в интересите си за развитие на един от най-приоритетните сектори в България.

Третата национална среща на земеделските производители ще се проведе в периода 4 – 6 февруари 2015 г. в хотел Адмирал, к.к. Златни пясъци.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

04.02.2015 г.
10:00 – 12:30
Регистрация и настаняване на участниците в х-л Адмирал, Златни пясъци
11:30 – 12:00
Пресконференция АЗПБ
12:30 – 13:00
Официално откриване
Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ
Васил Грудев, зам.-министър на земеделието и храните
Румен Порожанов, изпълнителен директор ДФ „Земеделие“
Атанас Добрев, зам.-изпълнителен директор ДФ “Земеделие” Живко Живков, зам.-изпълнителен директор ДФ “Земеделие”
13:00 – 13:30
Презентация
13:30 – 18:00
ПАНЕЛ 1: Земята като източник на доходи
13:30 – 13:45
„Директно подпомагане на земеделското производство“ Снежана Благоева, директор Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“
13:45 – 14:00
Дискусия
14:00 – 14:30
Презентация
14:30 – 15:00
Презентация
15:00 – 15:15
„Екологично насочени площи и зелени плащания“ Снежана Благоева, директор Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа“
15:15 – 15:30
Дискусия
15:30 – 16:00
Кафе пауза
16:00 – 16:15
„Новости в Системата за идентификация на земеделските парцели, слоеве, допустимост“
Георги Праматаров, началник отдел „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХ
16:15 – 16:30
Дискусия
16:30 – 17:00
Презентация
17:00 – 17:30
Презентация
17:30 – 17:45
„Поземлени отношения“ Николай Маринов, директор дирекция „Земеделие и регионална политика“, МЗХ
17:45 – 18:00
Дискусия
20:00
Официална вечеря с Камелия
05.02.2015 г.
10:00 – 10:10
Откриване на втория ден на форума - Десислава Танева, министър на земеделието и храните
10:10 – 14:15
Панел 2: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
10:10 – 10:30
„Подкрепа за производство и преработка на земеделски продукти в Мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г.“ Владислав Цветанов, експерт дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ
10:30 – 10:40
Дискусия
10:40 - 11:10
Презентация
11:10 – 11:40
Презентация
11:40 – 12:00
„Подкрепа за млади фермери и неземеделски дейности в Мярка 6 на ПРСР 2014-2020 г.“
Антон Аспарухов, Директор дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХ
12:00 – 12:15
Дискусия
12:15 – 13:15
Обяд
13:15 – 14:00
„Агроекологични плащания и плащания за Натура 2000 и биологично земеделие в новата ПРСР“ Лидия Чакръкчиева, Главен експерт дирекция “Развитие на селските райони”, МЗХ
14:00 – 14:15
Дискусия
14:15 – 14:45
Презентация
14:45 – 15:15
Презентация
15:15 – 18:15
Панел 3: Законодателство и пазари
15:15 – 15:30
„Национални и международни зърнени пазари“ Петър Димитров, управляващ директор и старши брокер в Aгрикор ООД
15:30 – 15:45
Дискусия
15:45 – 16:15
Кафе пауза
16:15 – 16:30
„Перспективи и предизвикателства във връзка с измененията в Закона за защита на растенията“ Експерт БАБХ
16:30 – 16:45
Дискусия
16:45 – 17:15
Презентация
17:15 – 17:45
Презентация
17:45 – 18:00
„Държавни помощи за земеделския сектор – преотстъпен корпоративен данък, акциз за горивата и др.“ Дора Ненова, Директор Дирекция „Държавни помощи и регулации“, МЗХ
18:00 - 18:15
Дискусия
20:00
Официална вечеря със звездите на Гранд Прадъкшън: Йелена Костов и Йелена Гербец

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.