Трудова борса за устойчиво развитие

На 26 октомври 2018 г. /петък/ от 10 часа във Видин ще се състои Трудова борса, в която ще вземат участие български и румънски фирми. Мястото на провеждане е Областен конферентен център - Видин, ул. Дунавска №6.

Трудовата борса се организира по проект „Трансгранични центрове за устойчива заетост в областите на информационните технологии, туризма и селското стопанство“ - SEM—CENTRES, MIS code ROBG – 144, реф. Номер 16.4.2.077.

Основната цел на проекта е подобряване на условията на трансграничния пазар на труда към интегриран пазар с по-високи нива на заетост в сектори като ИТ, туризъм и селско стопанство. Чрез трудовата борса ще се осъществи съвместен обмен между организации и кандидати за работа в България и Румъния.

Към момента по проекта е разработена Обща стратегия за устойчива заетост с наръчници за съвместни инвестиции и създаване на заетост. Също така, са разработени съвместни база данни за безработни/търсещи работа и за местния трансграничен бизнес. По проекта бяха проведени съвместни обучения и подпомагане в селското стопанство, туризма и информационните технологии. Създадени са 3 центъра за устойчива заетост. Изработена е онлайн обучителна платформа, съобразена със специфичните нужди на търсещите работа.
Проектът ще бъде успешно финализиран на 12.11.2018 г. Финансирането е на обща стойност 365 754.59 евро.

Водещ бенефициент е Трансгранична асоциация E(quilibrum) Околна среда (CBAEE) - Крайова, Румъния; втори Бенефициент е Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“ (НТК Българският пътеводител) - София, България; трети Бенефициент е Регионален Агробизнес Център-Видин /РАБЦ/ - Видин, България.