Етикет: проект
post-image
Новини Институции

Атанас Пеканов: Изпращаме Плана за възстановяване и устойчивост с визия за една просперираща България

Планът, който включва 59 инвестиционни а и 46 реформи, бе одобрен и предстои да бъде изпратен официално на Европейската комисия този петък
post-image
Новини Наука и образование

Тракийски университет е партньор в BG05M2ОP001-2.016-0022 “Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България”

Координатор на а за Тракийски университет е доц. дн Нели Грозева – заместник-ректор по учебната дейност