Етикет: проект
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

НССЗ– с важна роля при обучението и консултирането на младите и малките фермери и оказване на подкрепа за изпълнение на техните бизнес планове

Работа с ИСУН - информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС