Етикет: проект
post-image
Новини Институции

Нови 212 а на млади фермери с до 35 точки ранкинг преминават за следваща оценка

По подмярка 6.1 се подпомагат и, които улесняват процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства или поемането от млади хора на вече съществуващи стопанства
post-image
Новини Животновъдство

Стартира приемът по подмярка 5.2 от ПРСР за преодоляване на неблагоприятните икономически последици в сектор „Животновъдство“

Максималният размер на финансовата помощ за един е близо 2 млн. лева, като няма изискване за минимален размер
post-image
Новини Горско стопанство

Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с и за опазване на горите

Станциите ще бъдат осигурени с техника и средства, необходими за извършване на изследвания и анализи за по-доброто здравословно състояние на горите
post-image
Новини Околна среда

Служители на Национален парк „Пирин” участваха в среща по пилотен за изследване на пеперуди в България

ът ABLE има за цел разширяване на обхвата на националната мрежа за доброволчески мониторинг на пеперуди в България и повишаване на нейната представителност