Свилен Костов: Дигитализацията в земеделието – за по-добро управление на стопанствата

Необходимо е осигуряване на финансов ресурс и обучение на фермерите