Майстори дърворезбари предават занаята през поколенията

Дърворезбата – творчество, традиции и бизнес – как се повлия от кризата