Иновациите - необходимо условие за развитие, растеж и постигане на устойчивост на европейската икономика

Общата селскостопанска политика подкрепя инвестиции, свързани с предприемачеството и внедряването на иновации

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар