Как и защо Европа подпомага развитието на неземеделски дейности в селските райони

Каква е тяхната роля за местната икономика

 

Развитието на неземеделски дейности в селските райони е от ключово значение за създаване на заетост и за подкрепа на малкия бизнес. 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар