Как Общата селскостопанска политика промени живота на земеделците в България

Успешните фермери

 

Директните плащания са един от инструментите на Общата земеделска политика за подкрепа доходите на фермерите в Европа. Подпомагането е с цел стопаните да бъдат стимулирани да произвеждат качествена и безопасна продукция, да са мотивирани да продължават да работят в селските райони, да ги развиват, да осигуряват заетост, да подпомагат местните общности, да се грижат за почвите и околната среда.

 

 

 

 

 

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар