Късите вериги на доставки и фермерските пазари – бутикова храна на справедлива цена

Те са реална възможност за малките ферми да увеличат печалбите си и да станат по-устойчиви

 

Какви инвестиции ще се подпомагат по подмярка 16.4 от ПРСР