Новости в Програмата за подкрепа на лозаро-винарския сектор

И още: България е извоювала по-високи субсидии за лозари и винопроизводителите в сравнение с останалите страни членки