Общата селскостопанска политика – с кауза за смекчаване на климатичните промени

За по-зелена Европа, за по-чиста околна среда