Етикет: климат
post-image
Новини Околна среда

Нов доклад сочи наличие на нестихващ натиск върху природата в Европа

Замърсяването на въздуха, водата и почвата също влияе на местообитанията, също както и изменението на а и свръхексплоатацията на животните чрез незаконно добиване и неустойчив лов и риболов
post-image
Новини Институции

Зам.-министър Николова участва в неформална среща на министрите по околна среда и на ЕС в Берлин

Министрите се обединиха около нуждата от допълнителни действия за засилване борбата с нелегалния трафик на диви видове и разпространението на инвазивни чужди видове
post-image
Новини Околна среда

ЕК повишава нивото на амбицията в областта на а и предлага намаление на емисиите с 55% до 2030 г.

Оценката на националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и а показва, че те ускоряват енергийния и ичния си преход