Опазването на водите и борбата с климатичните промени са сред приоритетите в работата на новия Европарламент

Кои са мерките и политиките за справяне с климатичните предизвикателства

 

ЕС има най-пълната и амбициозна законодателна рамка относно действията в областта на климата и успешно преминава към икономика на ниски емисии, като се стреми към климатичен неутралитет до 2050 г.

Борбата с промените в климата е част от новата Обща селскостопанска политика. Ще бъдат приложени завишени изисквания по отношение на сеитбооборот, поддържане на непроизводствени площи, забрана за конвертиране или разоравяне на площи в Натура 2000.

Новите изисквания ще включват защита на влажни зони и торфища, прилагане на рамкова директива за устойчива употреба на пестициди и рамкова директива за опазването на водите, устойчиво управление на хранителните вещества.

ЕС остава най-големият донор в света за финансиране на действия за климата.
С предоставянето на над 40% от световните публични финанси за климата, ЕС и неговите държави-членки имат повече от удвоен принос в сравнение с този от 2013 г., надхвърлящ 20 милиарда евро годишно.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.