1. Начало
  2. Видеа
  3. ОСП от полза за всички нас
  4. Петя Иванова, почетен член на Асоциацията на Българските Но-Тилъри: Инвестицията в покривни култури е инвестиция в здравето на почвите

Петя Иванова, почетен член на Асоциацията на Българските Но-Тилъри: Инвестицията в покривни култури е инвестиция в здравето на почвите

В новия програмен период: Да отпадне оставянето на площи под угар и да се обърне сериозно внимание на правилния сеитбооборот

 

Асоциацията на Българските Но-Тилъри предлага на МЗХГ в рамките на публично обсъждане конкретни схеми за подпомагане по Стълб I в контекста на зелената архитектура в новия програмен период на ОСП. Те са свързани с опазване на почвите и смекчаване на последиците от промените в климата.
От Асоциацията на Българските Но-Тилъри изтъкват, че консервационното земеделие води до намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство, до увеличаване на органичния въглерод в почвата и до подобряване качеството на почвите чрез ограничаване на процесите на водната и ветрова ерозия. Чрез No-Till се поддържа добър баланс на запасеност на почвите с органично вещество. Също така консервационното земеделие има принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта.
 
По стандарт 5 за използване на инструмента за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества прецизното земеделие би имало основна роля за опазването на околната среда. Като например, използване на софтуер за мониторинг и контрол на използваните торове.
Също така, в следващия програмен период е необходимо да се поеме ангажимент за поддържане на покривка от жива фотосинтезираща растителност в интервалите между прибиране на предходната добивна култура и засяването на следващата добивна култура, чрез засяване на смеска от покривни култури.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.