Повече средства по Пчеларската програма за периода 2020-2022 г.

И още: Как се развива пчеларството у нас с помощта на евросредства