Създаване на групи и организации на производители в сектор Мляко

Кои животновъди първи осъзнаха ползите от сдружаването

 

Как ЕС насърчава процеса