В предаването „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“ ще ви разкажем:

Как парите на европейските данъкоплатци се връщат като обществени блага

 

Защо фермерите се нуждаят от финансова подкрепа и как допринасят за благоденствието на всички нас?
Предаването е част от Информационна кампания по проект „Общата селскостопанска политика – от полза за всички нас“, съфинансирано с подкрепата на Европейския съюз.