СИ Ариозо, 240 по ФАО - за високи добиви

Царевичният хибрид на Синджента ви гарантира рентабилност в производството

СИ Ариозо - ФАО 240
 
•Висок добивен потенциал
•Възможност за ранна сеитба, бърз първоначален растеж
•Здраво високо стъбло, мощна коренова система
•Зърно тип конски зъб
•Много бързо освобождава влагата по време на зреене
•„Реагира положително“ при интензивни условия на отглеждане – торене, влага
•Подходящ за отглеждане като втора култура
•Препоръчителна гъстота за реколтиране:

 - при поливни условия – 6500 до 7000 реколтирани растения на дка 
 - при неполивни условия – 5800 до 6000 реколтирани растения на дка