Булагро Груп Холдинг направи демонстрация на техниката си в плевенското с. Вълчитрън

Земеделският производител Георги Таров работи предимно с машини на компанията