Машините на Раломекс – съперници на световните иновации в селскостопанското машиностроене

Българското предприятие атакува АГРА 2013 г. с шест нови изделия