ЯРА България – прецизното земеделие е бъдещето

Компанията работи с най-иновативните фермери

Яра България на специална пресконференция по време на Международното изложение Агра 2019 в Пловдив представи иновативните си продукти, ориентирани към управление на стопанствата, прецизиране и оптимизиране на разходите. Едуард Максимов, мениджър направление Дигитално земеделие на Яра за Източна Европа, представи екипа на компанията и заяви, че е изключително доволен и горд от факта, че с продуктите, които представят на българския пазар, допринасят за промяна на процесите в стопанствата с цел повишаване на добивите.

Бизнесът на Яра е изключително внушителен, с изградена офис мрежа в различни точки на света, в това число и у нас – във Варна, където екип от опитни специалисти разработват иновативни решения.

Иновация в управление на стопанствата е Агро офис - цялостна софтуерна система, която е специално създадена да облекчи работата на българския земеделец. Състои се от различни продукти, които могат да работят както поотделно, така и в единна система

Yara N-Sensor е решение за променливо торене с азот, който измерва в реално време нуждата на растенията от азот и управлява в реално време нормата, с която торачката тори. Yara N-Sensor осигурява приложението на правилното и оптимално количество тор във всяка една част от блока. Днес N-Sensor е еталон за прецизно земеделие.

Технологията Етфарм надгражда резултатите. Това е сателитна платформа, използваща най-новите технологии в земеделието и N-Sensor, за да може да бъде преработена информацията, която се получава от сателитните снимки.

И в двете технологии Етфарм, като софтуерна платформа, и при N-Sensor, като хардуерен продукт, ползите са унифициране на посева, земеделските механизирани операции са по-лесни, а добивът е по-висок от 3 до 7%.