Зелена линия на Кubota

Японски технологии в стопанство Агро Юстина

Стопанство Агро Юстина в село Устина оборудва агропарка си с техника от марката Кубота.

За нуждите на фермата, в която се отглеждат кози месодайно направление от породата Боер, специално внимание е обърнато на машините от зелената линия на Кубота.

Машините са здрави и маневрени и предлагат несравним контрол за работа, споделят механизаторите.

И така на полето в село Устина бяха демонстрирани машини от зелената линия: трактор Кубота М7171 с косачка Кубота DMC 8032 Т, трактор Кубота М9960 в комбинация със сеноразхвърляч Кубота ТЕ 6568, балировачка Кубота ВV 5200, трактор М100GX.