Фасул

Дълбочината на засяване при фасула не трябва да бъде голяма

От средата на месец Април в по топлите равнинни райони на страната започва сеитбата на фасула.

Семената задължително подлежат на обеззаразяване.

Непосредствено преди сеитбата се извършва още едно предсеитбено култивиране плюс брануване за да се подготви почвата.

Семената се засяват редово, като разстоянията между редовете е 55-60см. за да може да се извършват механизирано всички почвообработки, а също така за да могат да се пуснат напоителните бразди за гравитачно напояване.

При тези междуредия и при сеитбена норма 30 000 кълняеми семена на декар количеството семе варира от 9 до 15 кг в зависимост от едрината на зърната.

Дълбочината на засяване при фасула не трябва да бъде голяма, най-добре е тя да бъде 4-8 см.