Фасул

Извежда се хими­ческа борба

  • fasul

І. АГРОТЕХНИКА

Продължава засаждането на фасула в по-високите планински райони на страната.

Ако след засаждането на фасула вследствие на падналите валежи се образува дебела почвена кора, се бранува пряко на редовете с леки брани.

През този месец е много важно да се проведе третирането с хербициди срещу плевелите които силно подтискат растежа на културния посев.

 

II. РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Срещу едногодишни житни плевели, както и широколистни, се внасят хербициди. Едновременно с внасянето им те се инкорпорират.