Грах

Започват пролетните предсеитбени обработки

Започват пролетните предсеитбени обработки за грах на полето. Те се свеждат до минимум, за да не се уплътнява почвата и да се запази пове­че влага в нея. Извършват се диагонално на есенната оран.

Където граха ще бъде засят в началото на месеца и почвата е чиста от плевели, гре­бените на браздите са посивели, се прави само брануване - косо на оранта със зъбни брани. Ако почвата е уплътнена и заплевелена, непосредствено преди сеитбата се култивира.

При сеитба през втората половина на месеца се препоръчва предсеитбено брануване и култивиране.

Време е за обеззаразяване на семената.

Оптималните срокове за сеитба е до средата на март. Непосредствено преди нея е необходимо да се извърши обеззаразяване на посевния материал, тъй като в почвата се развиват редица патогени (Rhizoctonia, Fusarium, Phythium), които предизвикват гниене на корените, пониците и основните стъбла.

 

Борба с плевелите

Основно културата се заплевелява с ранни и късни пролетни плевели, като полски синап, черно куче грозде, абутилон, бяла куча лобода, обикновен щир и др.