Грах

Може да се извърши листно подхранване

Може да се извърши листно подхранване с подходящ тор.

Образуването и узряването на бобовете при граха е неравномерно. По върха на растението се образуват нови бобове, когато долните са узрели. Това налага прибирането да става, когато 2/3 от бобовете са узрели. Това става по разделен начин - окосява се съсъ специални косачки, откосите след изсъхване се прибират с комбайн. Семената на граха се почистват, просушават се и се фумигират, след което се съхраняват в складови помещения.