Сусам

Извършва първото окопаване

  • сусам
  • Сусам
  • Сусам

През този месец се извършва първото окопаване, като за целта се използва култиватор за междуредова обработка, а дълбочината на която се пускат работните органи на машината е 6-7 см.

Тази обработка се извършва веднага след очертаване на редовете, като се остави достатъчно защитно разстояние от редовете за да не се засегнат корените на младите растения.

Към края на месеца се прави подхранване на посевите от сусам, като за целта се използват 6-8 кг/дка амониева селитра.

Веднага след подхранването се извършва и междуредова обработка на почвата, за да се зарови внесения тор и да се намалят загубите му.

С тази обработка се унищожават и наличните в посева плевели и отварят браздите за гравитачно напояване.

В сухи години и при нужда може да се направи първата поливка. Количеството вода, което се използва е 40-50 м³.