Сусам

През този месец започва сеитбата на сусама

  • Сусам
  • Susam
  • Susam

През този месец започва сеитбата на сусама.

Сеитбата започва, когато почвата на дълбочина 10 см се затопли до 16 °С и е преминала опасността от късни слани, защото сусамът е топлолюбива култура и на понася застудяване.

У нас най-добри резултати се получават, когато сеитбата се извърши в периода 20-25 май. При ранна и късна сеитба добивът значително намалява.

За сеитба се използват сертфицирани и обеззаразени семена. Обеззаразяването на семената се прави с Каптан, Витавакс и др. одобрени за целта средства и имат ца цел да запазят семената и младите поници от гъбни и бактерийни болести. Икономически най-важните болести са бактериозата по сусама и фузарийното увяхване.

Засяването става с пневматични сеялки за точна сеитба при междуредие 50-60 или 70 см в зависимост от сорта и хабитуса на растенията. Изразходват се 0.8-1.25 кг/дка в зависимост от междуредието.

Дълбочината на засяване на семената е 2.5-3 см.

След засяването посевът се валира за да се създаде по-добрa контактна повърхност между семената и почвата, което от своя страна довежда до по добро усвояване на почвената влага и довежда до по бързото и едновременно поникване на семената.