Сусам

Да се следи водния баланс на почвата

  • Сусам
  • Сусам

През този месец грижите за сусама се изразяват главно в това да се следи водния баланс на почвата и при нужда да се проведат необходимия брой поливки.

Извършват се още 2-3 поливки, като поливната норма се завишава леко спрямо тази от предния месец. Количеството на използваната вода е 50-60м³.