Етикет: БДЗП
post-image
Новини Околна среда

Пристигнаха блестящите ибиси в защитената местност „Пода“

Дейностите по опазване на защитената местност „Пода“ се осъществяват в рамките на LIFE проект „Опазване на къдроглавия пеликан по Черноморско-средиземноморския му прелетен път“
post-image
Новини Околна среда

С посещение на две защитени зони от Натура 2000 бе дадено началото на активното участие на гражданите чрез науката в полза на природата

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а e реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас