Етикет: БДЗП
post-image
Новини Околна среда

С посещение на две защитени зони от Натура 2000 бе дадено началото на активното участие на гражданите чрез науката в полза на природата

Загубата на биологично разнообразие не е абстракция, случваща се далеч, а e реалност в ежедневието и често съвсем близо до нас
post-image
Новини Околна среда

Участници от 20 страни обсъждаха приоритетни мерки за два застрашени вида

Международната работна група AEWA за червеногушата гъска е координирана от Българското дружество за защита на птиците и понастоящем се председателства от Украйна
post-image
Новини Околна среда

Среща за разработване на Национална стратегия за борба с отровите в дивата природа се провежда в София

На срещата ще присъства и единственият у нас водач на куче за търсене на отрови и отровени животни в природата от Българското дружество за защита на птиците