1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. РИОСВ-Плевен се включи в 48-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

РИОСВ-Плевен се включи в 48-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

Предстои събраните данни да бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие

48-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици на територията на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен се проведе в периода от 11 до 14 януари 2024 година. В преброяването участваха експерти от РИОСВ – Плевен и представители на Българско дружество за защита на птиците.

Обходени бяха влажни зони в област Плевен и област Ловеч по поречията на р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Дунав, както и язовирите Горни Дъбник, Телиш, Еница, Каменец, Александрово, рибарници, блата и др.

Наблюдавани са екземпляри от различни видове водолюбиви птици като: ням лебед, бял ангъч, зеленоглава патица, голям корморан, малък корморан, малък гмурец, голям гмурец, зимно бърне, лиска, голяма бяла чапла, сива чапла, кафявоглава потапница, фиш, жълтокрака чайка, зеленоножка, воден дърдавец и др. И тази година най-голям брой са зеленоглавите патици, големите корморани, големите бели чапли, сивите чапли.

Установени са и екземпляри от други видове птици: обикновен мишелов, белоопашат мишелов, полски блатар, тръстиков блатар, черна каня, гарван, малък ястреб, голям синигер, син синигер, щиглец, кос, жълта овесарка, сива овесарка, гугутка, гривяк, посевна врана, сива врана, фазан, кълвачи, чинка, земеродно рибарче и др.

Предстои събраните данни да бъдат изпратени към Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. Целта е установяване на числеността на зимуващите в България водолюбиви птици и определяне на най-важните водоеми и територии за тях. Събраната информация ще послужи и за анализ на промените в околната среда.

Мониторингът на зимуващите водолюбиви птици се провежда в глобален мащаб от 1967 година. В България първите такива наблюдения се провеждат от 1976 година.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.