Етикет: ЕГИ
post-image
Новини ОСП - научи повече

"От фермата до трапезата": Евродепутатите ще одобрят нова стратя за по-устойчиви храни

ЕП ще представи планове за това как Европа може да произвежда по-здравословни храни, като същевременно гарантира продоволствена сигурност, справедливи доходи за земеделските стопани и намаляване на въздействието на селското стопанство върху околната среда
post-image
Новини ОСП - научи повече

Министър Бозуков: Работим активно по подготовката на Стратческия план в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни

Той допълни, че до настоящия момент голяма част от интервенциите са повторно обсъдени с браншовите организации
post-image
Новини ОСП - научи повече

Заместник-министър Гечев: До края на октомври ще сме готови с екологичната оценка по Втори стълб от Националния стратчески план

Той уточни, че почти всички препоръки на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите са отразени
post-image
Новини ОСП - научи повече

Войчеховски: Новата ОСП трябва да бъде „силна и стабилна основа“ за устойчива хранителна система

В момента държавите-членки разработват своите национални стратчески планове и съм уверен, че те ще отговорят на амбициите на Комисията, каза още еврокомисарят
post-image
Новини Горско стопанство

126 акта за установени нарушения по Закона за горите са съставили служители от Изпълнителна агенция по горите и роналните дирекции по горите

Проверени са обекти за ползване, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и физически лица