Етикет: ЕП
post-image
Новини Наука и образование

ТрУ и още 4 университета ще си сътрудничат в обучението и научните изследвания в областта на устойчивото използване на природните ресурси

Договорните отношения бяха подписани в Учебно-опитно горско стопанство „Г. Аврамов“ на Лесотехнически университет
post-image
Новини Институции

Уеб базирана платформа ще проследява движението на ПРЗ от производителя до крайния потребител

С наредбата се предлага още при употребата на пестициди върху земеделски площи да се спазват отстояния от населените места, в зависимост от посоката на вятъра и вида на използваната техника
post-image
Новини Институции

ДФ „Земеделие“- РА и АФПЗРСР на Рублика Северна Македония подписват меморандум за сътрудничество

Разплащателните агенции на България и Северна Македония работят в подкра на земеделските стопани, на агробизнеса, както и за устойчиво развитие на селските региони