Етикет: инвестиции
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

122 проекта по подмярка 6.4.1 „ в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 преминават до следващ етап на оценка

ДФЗ - РА ще изпрати уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет от първия прием по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020

Писмата, с които се потвърждава участието по конкретният прием, както и предложенията за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец) се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията
post-image
Новини Институции

ЕС инвестира над 1,4 милиарда евро в „зелени“ проекти в 7 държави членки по линия на политиката на сближаване

Проектите са насочени към ключови области като околна среда, здравеопазване, транспорт и енергетика за по-интелигентна, нисковъглеродна Европa