Етикет: ИСУН
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

1 635 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 продължават на следващ етап

Техническата и финансова оценка се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно оценка на административно съответствие и допустимост
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

От днес, 16 декември 2019 г., (понеделник), стартира прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 - 2020 г
post-image
Новини Аквакултури

Стартира трети прием на проекти по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от ПМДР

Допустими за финансиране са инвестиции в изграждане на нови басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми