1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 21 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014 – 2020

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 21 проекта по подмярка 4.2 от ПРСР 2014 – 2020

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН 21 проектни предложения, подадени от кандидати по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. – прием 2018 г., получили от 69 до 66 точки включително на предварителна оценка.
Припомняме, че бюджетът по подмярката беше увеличен, съгласно Заповед № РД 09-767 от 29.07.2021 г. на ръководителя на управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. от 241 188 575,38 лв. на 261 976 773,58 лв. Така се предостави възможност за финансиране на всички допустими проекти, получили между 69 и 66 точки по критериите за подбор на предварителна оценка. По процедурата се финансират инвестиции, насочени към преработка на продукти.

От оценените на административно съответствие и допустимост 21 проекта, до следващия етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, преминават 8 проекта. 4 са проектите, които не преминават на последващ етап, а 9 проекта са оттеглени от кандидатите.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка.
ДФЗ – РА ще изпрати чрез ИСУН уведомителни писма за недопускане до техническа и финансова оценка на кандидатите, чиито проектни предложения попадат в списъка. В едноседмичен срок след получаването им, кандидатите могат да подадат възраженията си пред изпълнителния директор на Фонда.
След приключване на процедурата по обжалване, за допустимите проектни предложения ще бъде извършена техническа и финансова оценка.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.