Етикет: мярка
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

МЗХГ предложи ново диференцирано подпомагане по 11 за био полски култури, фуражни, ароматни и медицински растения

9 април 2020 г. е крайният срок на общественото обсъждане, в рамките на който могат да бъдат подавани становища до дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ
post-image
Новини Аквакултури

Стартират приеми по още две мерки по ПМДР за близо 2 млн. лв.

Днес се откриват процедурите по 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ и 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Предоставя се възможност за сключване на договори над наличния бюджет от първия прием по под 4.2 от ПРСР 2014-2020

Писмата, с които се потвърждава участието по конкретният прием, както и предложенията за намаляване на размера на допустимите разходи (по образец) се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Приемът за промоции на вино се удължава до 31 март 2020 г.

От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от 03.02.2020 г.
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

С един месец се удължава срокът за прием на проектни предложения по под 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.)

Целта е да се гарантира по-ефективно управление на финансовите средства
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Ролята на науката е ключова при изготвяне на проекти по под 16.1

Участието на науката е задължително условие за оперативните групи, които кандидатстват с проектни предложения по под 16.1 “Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ” от ПРСР (2014-2020 г.)