Етикет: ОСП
post-image
Видеа ОСП от полза за всички нас

Тази седмица в предаването „ – от полза за всички нас“: НССЗ – с важна роля при изготвянето на...

Експертите от службата – с принос в прилагането на Общата селскостопанска политика и подобряване знанията и уменията на земеделските стопани